Verzenden & Retourneren

Het verzenden van geplaatste bestellingen vindt als volgt plaats; wij verzamelen dagelijks de bestellingen en plaatsen die door naar de fabrikant. Zij koppelen jou een afleverdatum terug, of leveren de artikelen via ons, waarna wij de afleverdatum aan jou communiceren. Fabrikanten hebben vaak de voorkeur om zelf de producten te laten versturen dit scheelt ons opslagkosten die weer meer voordeel voor jou opleveren.

Bij alle bestellingen tot een gewicht van 10 kg wordt € 7,95 in rekening gebracht als bijdrage in de vrachtkosten. Voor bestellingen onder rembours of zwaardere pakketten dan 10 kg worden € 30,00 portokosten in rekening gebracht. In sommige gevallen rekenen wij geen verzendkosten, de verzendkosten worden altijd vermeld bij het product.

Wanneer je betaling bij ons is ontvangen wordt je bestelling verzendklaar gemaakt en verzonden. Bestellingen worden meestal verzonden via PostNL.

Als je niet thuis bent, verschilt het per vervoerder wat er gebeurt. Vaak wordt er nogmaals aangeboden, bijvoorbeeld de volgende dag, bij grotere producten wordt er een nieuwe leverafspraak gemaakt.

Om onze kosten laag te houden staan de producten op voorraad bij de betreffende fabrikant. Je moet rekening houden met een gemiddelde levertijd van 1 tot 2 weken.

Tenzij anders vermeld worden producten niet gemonteerd.
In het geval van montage bestaat het genoemde montage bedrag uit montagekosten + verzending. Dit bedrag staat in 2 delen (montage – verzending) gesplitst op je factuur.

Hoe kan ik de status van mijn bestelling opvolgen?
Elke keer wanneer er een update is over de levering van een bestelling, sturen we je een mailtje. Soms zijn wij hier afhankelijk van de informatie van de fabrikant, in het geval dat deze het product zelf verstuurd. Mocht je meer willen weten over de status van je bestelling, stuur dan een mailtje met het e-mail adres waarmee je de bestelling hebt geplaatst naar info@meervoorminder.nl.

Retourneren
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

LET OP: De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het standaard retouradres is:

Satema B.V.
p/a Meervoorminder
Dorpsstraat 30a
3945BL Cothen
Utrecht, Nederland